Týmové Zprávy

Vše co se chcete dozvědět o Steelers

ctyrlistek

Ve čtvrtek 30.6.2011 navštívili hráči Steelers stacionář v Ostravě - Třebovicích.

Posláním denního stacionáře v Ostravě - Třebovicích je podpora docházejících mužů a žen s mentálním postižením při udržování a získávání takových schopností a dovedností, které využijí v běžném životě ve společnosti. Snažíme se jim nabídnout pestré a smysluplné využití času v kolektivu vrstevníkům. Chceme tím pomoci i rodině při péči o svého člena, aby se mohla seberealizovat a pevná vazba mezi nimi zůstala zachována.

ctyrlistek