Týmové Zprávy

Vše co se chcete dozvědět o Steelers

blog

Již podruhé byli hráči Ostravy Steelers přizváni, aby potěšili děti v Ostravě - Svinově na Dětském dni pořádaném místním Sokolem.

I letos připravili oceláři ostravské drobotině spoustu atrakcí spojených s americkým fotbalem.

blog